Smind คืออะไร

Privacy and Policy 

บริษัท เอส ไมนด์ จำกัด  เป็นผู้ให้บริการ เอส ไมนด์ คลินิกเฉพาะทางด้านจิตเวชศาสตร์ website https://www.smindcare.com/  Facebook page "Smind Mental Health Clinic ไม่ป่วยก็มาได้ by จิตแพทย์" แพลตฟอร์มออนไลน์ และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ ในเครือ

เรา (ในที่นี้หมายถึง บริษัท เอส ไมนด์ จำกัด ) ขอเรียนว่าเราตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่านมีความสำคัญอย่างยิ่ง เราจึงได้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

1.ข้อมูลส่วนบุคคลในทีนี้หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่มีการบันทึกจากการลงทะเบียนเข้ารับบริการภายในคลินิกและบริการอื่น ๆ ของเรา ข้อมูลที่มีการบันทึกจากการใช้งานเว็บไซต์ https://www.smindcare.com/ Facebook page "Smind Mental Health Clinic ไม่ป่วยก็มาได้ by จิตแพทย์" แพลตฟอร์มออนไลน์ และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ ในเครือ คุกกี้ ข้อมูลการทำรายการ และประสบการณ์การใช้งาน


2. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบริษัทมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งตามกฎหมายเรียกว่า ‘ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล’ โดยมีพนักงานที่บริษัทมอบหมายโดยเฉพาะให้มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของบริษัท ซึ่งตามกฎหมายเรียกว่า ‘ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล’ ส่วนท่านถือเป็น ‘เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล’ ตามกฎหมายนี้

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ได้แก่ ข้อมูลที่ท่านให้ไว้โดยตรงกับเราในช่องทางต่าง ๆ เช่น การแจ้งชื่อเพื่อลงทะเบียนรับบริการในคลินิก ข้อมูลสุขภาพเมื่อมาใช้บริการในคลินิก เป็นต้น ข้อมูลต่างๆที่เราจากการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของเรา คุกกี้ ข้อมูลการทำรายการ และประสบการณ์การใช้งานผ่านเว็บไซต์และแพลตฟอร์มโซเชี่ยวมีเดียต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ สถานภาพสมรส เลขประจำตัวประชาชน

ข้อมูลการติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน เฟสบุ๊ค อีเมล ไอดีไลน์

ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น IP Address MAC Address Cookie ID
ข้อมูลอื่นๆ เช่น การใช้งานเว็บไซต์ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 

4. เรามีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ ดังนี้

ในส่วนของข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลทางการแพทย์ จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ข้อมูลดังกล่าวถูกใช้โดยแพทย์/บุคลากรทางการแพทย์ผู้ให้บริการและผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการให้บริการทางการแพทย์ต่อตัวท่าน 


เราได้นำข้อมูลของท่านเพื่อใช้ให้เกิดการบริการที่เป็นประโยชน์สูงสุด พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของเรา เว็บไซต์ แพลตฟอร์มออนไลน์ และโซเชียลมีเดียอื่นๆ ในเครือ ตลอดจนการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพื่อพัฒนาบริการและการสื่อสารของเราต่อผู้รับบริการ การวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ การจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อการพัฒนากิจการและการส่งเสริมการตลาด 
  

ทั้งนี้ เราจะไม่กระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์อย่างอื่น ที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับท่าน

5. เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตรฐาน เพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าถึง ทำลาย สูญหาย ใช้ แก้ไข ดัดแปลง หรือเปิดเผย

6. การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมส่วนบุคคล เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่านก่อน เว้นแต่กรณีที่กฎหมายให้อำนาจไว้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24 หรือ มาตรา 26 โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเฉพาะเท่าที่จำเป็น และเราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากแหล่งที่มาอื่นที่ไม่ใช่ของท่านโดยตรง

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยที่จะได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่เป็นข้อมูลของท่านที่เก็บรวบรวมได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24 หรือมาตรา 26เมื่อคุณตกลงยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บริษัทจะถือว่าท่านยอมรับว่าการใช้บริการใดๆ ของบริษัทถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทั้งหมด และการตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้